בית אברהם

  אזל מהמלאי
55.00
פריים:   51.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

חידושים וביאורים על הלכות עגונות באבן העזר, שאלות ותשובות וחידושים עמ"ס ברכות מאת תלמיד המהרי"ט זצ"ל, יו"ל ע"פ כת"י עם ציונים, מקורות והערות. מחבר רבי אברהם בן חנניה זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים