בית יוסף להבה

  אזל מהמלאי
52.00
פריים:   49.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

ביאורים, דרשות וחידושים על התורה, מאת הגאון רבי יוסף דוכס זצ"ל, מגיד מישרים וראש חבורת תפארת בחורים בפרשבורג, יו"ל לראשונה מכת"י המחבר עם ציונים ומקורות, הערות, מפתחות ומבוא. מחבר רבי יוסף דוכס זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים