בית מנוחה

  אזל מהמלאי
55.00
פריים:   51.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

חידושים וביאורים על מסכת שבת מאת הגאון אב"ד אויהעל זצ"ל, מח"ס שו"ת "בית ישראל", "ארץ חמדה" ועוד, יו"ל לראשונה מכת"י המחבר עם ציונים ומקורות, הערות, מפתחות ומבוא מחבר רבי ישראל זאב הורביץ זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים