ברכת משה

  אזל מהמלאי
140.00
פריים:   131.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

שני כרכים, שאלות ותשובות בענינים שונים, חידושים וביאורים עמ"ס שבת וקונטרס נרחב בעניני בדיקת הריאה. יו"ל במהדורה מתוקנת עם הוספות והשלמות מכת"י המחבר וגדולי דורו, מקורות וציונים, הערות ומפתחות. מחבר רבי משה נחום ירושלימסקי זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים