גינת וורדים

  אזל מהמלאי
64.00
פריים:   60.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

כללי הש"ס והפוסקים לרבינו הגדול בעל ה"פרי מגדים", מופיע ע"פ כת"י המחבר ודפו"ר, עם הוספות והשלמות, ציונים ומקורות, הערות והארות, ומפתחות מפורטים. מחבר רבי יוסף תאומים זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים