זכר יהוסף - אורח חיים

  אזל מהמלאי
130.00
פריים:   122.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

שני כרכים, שאלות ותשובות מאת גאון ישראל אב"ד שאוועל זצ"ל, יו"ל ע"פ דפו"ר וכת"י, עם אלפי תיקונים, הוספות והשלמות, ציונים ומראי מקומות, תשובות נוספות, מבוא ומפתחות. מחבר רבי יוסף זכריה שטערן זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים