לקט יושר

  אזל מהמלאי
105.00
פריים:   105.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

שני כרכים, פסקים, מנהגים ותשובות אשר נלקטו ונכתבו ע"י תלמיד רבינו בעל "תרומת הדשן", יו"ל ע"פ כתב היד המקורי, עם ציונים ומקורות, הערות ונספחים, מבוא ומפתחות.

כניסה לסקירה

מוצרים דומים