מנהגי דק"ק וורמישא

  אזל מהמלאי
104.00
פריים:   97.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

שני כרכים, מופיע לראשונה בשלימותו מכת"י המחבר, כולל השלמות והגהות בעל ה"חות יאיר", יו"ל עם מקורות וציונים, הערות וביאורים, מבוא ומפתחות. מחבר רבי יוזפא שמש זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים