מנחת משה

  אזל מהמלאי
140.00
פריים:   131.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

שאלות ותשובות בענינים שונים מאת הגרמ"נ זצ"ל מגדולי גאוני פולין, יו"ל במהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות והשלמות רבות מכת"י המחבר וגדולי דורו, הערות ומפתחות. מחבר רבי משה נחום ירושלימסקי זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים