נחלת יעקב - אמת ליעקב

  אזל מהמלאי
60.00
פריים:   56.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

דרשות מהר"י מליסא. חידושים וביאורים על התורה ואגדות הש"ס, בצירוף דרשות וחידושי אגדה. יו"ל בעריכה מחודשת ע"פ דפו"ר וכתבי יד, עם הוספות והשלמות רבות, תיקונים ושנו"ס, ציונים ומ"מ, הערות, ביאורים ומפתחות. מחבר רבי יעקב לורברבוים זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים