עמודי שלמה למהרש"ל כרך ג' - עשין

  אזל מהמלאי
55.00
פריים:   51.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

חידושים וביאורים על הסמ"ג - חלק העשין, יו"ל ע"פ דפו"ר ושבעה כתבי יד, עם השלמות והוספות רבות מאוד, ציונים ומקורות, הערות ומפתחות. מחבר רבי שלמה לוריא זצ"ל -המהרש"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים