שלחן תמיד ב

  אזל מהמלאי
50.00
פריים:   47.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

פסקים והלכות על שו"ע חלק אורח חיים מאת הגאון בעל "מרכבת המשנה" זצ"ל, יו"ל לראשונה מכת"י עם הערות והארות, מקורות הדינים ומבוא מקיף. מחבר רבי שלמה חעלמא זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים