תרומת הכרי

  אזל מהמלאי
55.00
פריים:   51.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

חידושים וביאורים על טושו"ע חושן משפט לרבינו בעל "קונטרס הספקות", יו"ל במהדורה מחודשת ומתוקנת, עם ציונים, מקורות ומראי מקומות, הערות וביאורים, מפתחות ומבוא. מחבר רבי יהודה כהנא זצ"ל

כניסה לסקירה

מוצרים דומים