תשב"ץ קטן

  אזל מהמלאי
56.00
פריים:   52.00
  • בינלאומי:

סקירה מהירה

פסקים, מנהגים ותשובות אשר נכתבו על ידי תלמידו המובהק של המהר"ם, יו"ל ע"פ דפו"ר וכתבי יד, עם שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות, מפתחות ומילואים. מחבר רבי שמשון ב"ר צדוק זצ"ל - פסקי המהר"ם מרוטנבורג

כניסה לסקירה

מוצרים דומים